Acolliment civil

L’acolliment civil és l’acte municipal, presidit per l’alcalde o per la persona en qui delegue, amb el qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi són presentats a la ciutadania, l’Ajuntament mostra el seu acolliment i reconeixement com a nous fills del municipi, i els seus pares i mares es comprometen a educar-los en els valors democràtics.

L’Ajuntament de Cullera va aprovar la regulació de l’acolliment civil en 2017, i en setembre de 2018 es va celebrar el primer acolliment, el de Josep.

Principals entrades relacionades:

Per la instauració de l’acolliment civil a Cullera (novembre 2008)

Per la instauració de l’acolliment civil a tot l’Estat

Reglament regulador de les cerimònies d’acolliments civils de l’Ajuntament de Cullera i de creació del seu registre

L’Ajuntament de Cullera regula l’acolliment civil

Cullera celebra el seu primer acolliment civil

Municipis per l’acolliment civil

Cullera, 23 de juny de 2019.

Última actualització: 28 d’octubre de 2021.