L’associació Cullera Laica posseeix una sèrie de béns patrimonials culturals procedents de donacions, adquisicions, encàrrecs i lliuraments que han tingut lloc des de la fundació de l’Entitat.  A continuació segueix …

Mes...