El patrimoni cultural de l’associació Cullera Laica Cullera Laica posseix una sèrie de béns patrimonials culturals procedents de lliuraments, adquisicions, donacions, etc. que han tingut lloc des de la fundació de …

Mes...

Conjunt Cullera

Conjunt de béns patrimonials culturals relacionats de manera general amb Cullera. Els ítems procedeixen de cessions (c) i donacions (d) de particulars. (Entrada en construcció). Mapa del Regne de València, …

Mes...

Conjunt José Renard Ruano

Conjunt constituit per béns relacionats amb José Renard Ruano (1843-1927), cullerenc que, segons testimoni transmés familiarment, va poder patir la pena de vergonya pública o acció semblant, consistent en lligar …

Mes...

Conjunt Juan Sapiña Camaró

Conjunt conformat per diverses publicacions i documents relacionats amb Juan Sapiña Camaró (Cullera, 1905-Mèxic, 1974), catedràtic de llatí, polític i escriptor cullerenc, que va ser diputat a les Corts Generals …

Mes...

Conjunt Associació Cullera Laica

El conjunt Cullera Laica està constituit per béns patromonials culturals relacionats amb l’associació Cullera Laica, procedents d’encàrrecs, edicions pròpies, lliuraments, adquisicions o donacions. A continuació segueix una relació amb una breu descripció …

Mes...