(E)mancipa-Ment

Mostra museística permanent

Cullera Laica té instal·lada a la seua seu una mostra museística permanent dedicada a la història de les creences i la llibertat de pensament, amb el nom d’(E)mancipa-Ment. La mostra fa un recorregut cronològic des dels temps primitius fins els nostres dies, reparant en aspectes com l’animisme, el politeísme, el racionalisme, el cristianisme, l’heretgia, la Inquisició, l’humanisme, la maçoneria, la il·lustració, el lliurepensament, l’ateísme, el laïcisme…

Relleus, ídols, gravats, monedes, pergamins, ceràmiques, llibres, fotografies, quadros, pintures… —tot jalonat amb peces referents a Cullera—,  il·lustren la fascinant història de les creences i de l’alliberament de l’enteniment.

Horari d’apertura: últim dissabte de cada mes, de 18 a 20 h, amb explicació a les 18 i a les 19 h.

Lloc: carrer Colón, 4, de Cullera.

Per a concertar una visita fora d’este horari, contacteu amb l’associació: correu@culleralaica.org o 644759381 (WhatsApp).

Cullera, octubre 2019.

Muestra museística permanente

Cullera Laica tiene instalada en su sede una muestra museística permanente dedicada a la historia de las creencias y la libertad de pensamiento, con el nombre de (E)mancipa-Ment.  La muestra hace un recorrido cronológico desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, reparando en aspectos como el animismo, el politeísmo, el racionalismo, el cristianismo, la herejía, la Inquisición, el humanismo, la masonería, la ilustración, el librepensamiento, el ateísmo, el laicismo…

Relieves, ídolos, grabados, monedas, pergaminos, cerámicas, libros, fotografías, cuadros, pinturas… —todo jalonado con piezas referentes a Cullera—,  ilustran la fascinante historia de las creencias y de la liberación del entendimiento.

Horario de apertura: último sabado de cada mes, de 18 a 20 h, con explicación a las 18 y a las 19 h.

Lugar: calle Colón, 4, de Cullera.

Pera concertar una visita fuera de este horario, contactar con la asociación: correu@culleralaica.org o 644759381 (WhatsApp).

Cullera, octubre 2019.