Apostasia: informació

De vegades rebem correus preguntant-nos pel procediment per apostatar. En els següents enllaços es pot trobar la informació necessària:

Què és apostatar.

Per què i altres qüestions.

Com apostatar.

Cullera, juny de 2019

 

De vez en cuando recibimos correos preguntando por el procedimiento para apostatar. En los siguientes enlaces se puede encontrar la información necesaria:

Qué es apostatar.

Por qué y otras cuestiones.

Cómo apostatar.

Cullera, junio de 2019.