Marmessoria: per la protecció de l’última voluntat de les persones

És un fet relativament freqüent, que persones amb conviccions no religioses, tinguen després de la seua mort un funeral catòlic. Siga per tabús familiars, per inèrcia dels costums, per circumstàncies socials, per actituds intolerants o pel que siga, la qüestió és que moltes vegades no es respecten les conviccions atees o agnòstiques que tenien no poques persones finades. 
Amb l’assessorament jurídic pertinent, en desembre de 2007, l’Assemblea General de Cullera Laica va aprovar instituir a l’Associació com a marmessora (“albacea”) de les persones que ho sol·liciten. D’aquesta manera, vingut el cas, l’entitat tindria la capacitat legal d’instar a les autoritats competents a la suspensió de qualsevol acte funerari disconforme amb la voluntat de les persones que nomenaren a Cullera Laica com la seua marmessora. 
D’ençà, Cullera Laica ja ha rebut diverses peticions en aquest sentit. És més, va ser precisament arran de rebre’n una, que es va dur a terme el procediment legal per a investir a l’Associació com a marmessora de les persones que així ho sol·liciten. 
Entrades relacionades:
Levante: Un grupo laico de Cullera será albacea de los ateos para evitar los funerales religiosos
Cullera Laica, juliol 2019.