QUÈ ÉS CULLERA LAICA

La laïcitat no és una opinió, sinó la possibilitat de tenir-la.

(Joseph Macé Scaron)

Cullera Laica és una organització legalment constituïda, inscrita en el Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana amb el número CV-01-040562-V.

D’acord amb els estatus, la seua finalitat és:

Defensar i difondre el laïcisme, entés com l’establiment de les condicions jurídiques, polítiques i socials idònies per al desenvolupament ple de la llibertat de consciència, de la igualtat, i del bé comú, base del Drets Humans.
Les activitats més notòries són:

Difondre i defendre el laïcisme mitjançant mesures a l’abast de l’associació.
Apel·lar davant els organismes, partits polítics, associacions… a favor del respecte a l’aconfessionalitat de l’Estat.
Cooperar amb altres organitzacions i persones que comparteixen els mateixos objectius. Així l’any 2019 signàrem un conveni de col·laboració amb Europa Laica.
Proposar i realitzar activitats a la ciutat de Cullera perquè el laïcisme siga una realitat en la vida pública.
Informar a la ciutadania d’accions que afavorisquen una actitud laica en la seua vida privada.
L’entitat es va presentar a la ciutadania el 23 de març de 2007, en un acte públic celebrat a la Casa de la Cultura de Cullera, amb una conferència impartida per Gonzalo Puente Ojea (1924-2017), Exambaixador d’Espanya davant la Santa Seu.

D’ençà la seua fundació, Cullera Laica ha desenvolupat una notable activitat local en benefici de la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica local, mitjançant iniciatives institucionals, actes públics i edicions pròpies.

En reconeixement de la seua llavor, en febrer de 2010, l’Associació rebia una important distinció, atorgada per la lògia “Blasco Ibáñez”: el premi «laicidad».

Cullera Laica també ha rebut donacions patrimonials culturals, com la de la biblioteca del lletrat i lliurepensador cullerenc Agustín Costa Font (1858-1900), donada pels seus hereus actuals en abril de 2014.

El símbol de Cullera Laica és la lletra grega lambda: Λ

Cullera Laica té la ferma intenció de seguir defensant i promovent la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica local.

COM PERTÀNYER A CULLERA LAICA

Cal que:

1.- Ompliu el següent butlletí,

Nom i cognoms…………………………………………………………..

Domicili, carrer……………………………… núm…………………..

Població…………………………………. CP…………………….

Tel………………………..

Adreça electrònica…………………………………..

Data i signatura

2.- Ingresseu 25 euros al c/c ES51 3159 0083 1123 0805 3624, de Caixa Popular.

O per autorització bancària.

Jo ………………………………………… amb DI……………… done la meua autorització per al pagament de la quota de soci de Cullera Laica

Data i signatura

3.- Envieu el butlletí (pas1) i una còpia (pas 2) del justificant de l’ingrés bancari o l’autorització bancària a:

Cullera Laica, carrer Colón 4, 46400 Cullera.

COM A SÒCIA/SOCI

Ser sòcia/soci de Cullera Laica dóna dret a rebre totes les convocatòries i comunicacions de l’Associació, a participar en les activitats de l’Associació, a assitir i intervindre en les assemblees generals, a exercir el dret a vot, a tindre accés a tota la informació en poder de l’Associació i al seu estat de comptes, a formar part dels òrgans de govern i representació de l’Associació d’acord amb els Estatuts, i a impugnar els acords del òrgans de l’Associació que s’estimen contraris a la Llei o als Estatus. Així mateix, obliga a pagar la quota de soci.

Membres de la Junta

Bosch Pastor, Joaquim: Secretari
Cardona Castaño, Manolo: Tresorer
Garrigós Nicola, José: Vicepresident
Joan i Arinyó, Manel: Vocal
Malonda Grau, Joan Baptista: President
Mengual Marí, Ferran: Vocal
Tormos Morató, Juana: Vocal