Iniciatives

Des de la seua fundació, Cullera Laica ha desenvolupat més de 30 iniciatives institucionals en benefici de la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica,  amb implicacions potencials perdurables en el temps. Algunes iniciatives s’han presentat reiteradament, altres han derivat en queixes al Síndic de Greuges, i altres van ser tramitades com a mocions pels partits polítics de Cullera aleshores en l’oposició i aprovades unànimement pel ple municipal. A continuació segueix una relació de les iniciatives institucionals de Cullera Laica, ordenades cronològicament, amb indicació de l’any en el què es van iniciar.

Iniciatives de Cullera Laica

Cullera, juliol 2017.

Última actualització: gener de 2022.