Iniciatives

Des de la seua fundació, Cullera Laica ha desenvolupat més de 30 iniciatives institucionals en benefici de la laïcitat, els valors cívics i la cultura laica,  amb implicacions potencials perdurables en el temps. Algunes iniciatives s’han presentat reiteradament, altres han derivat en queixes al Síndic de Greuges, i altres van ser tramitades com a mocions pels partits polítics de Cullera aleshores en l’oposició i aprovades unànimement pel ple municipal. A continuació segueix una relació de les iniciatives institucionals de Cullera Laica, ordenades cronològicament, amb indicació de l’any en el què es van iniciar.

Iniciatives de Cullera Laica

Última actualització: gener de 2020.