Per la instauració de l’acolliment civil a tot l’Estat (setembre 2009).

En novembre de 2008, l’Associació Cullera Laica va sol·licitar formalment a l’Ajuntament de Cullera que estuatuïra l’acolliment civil a la nostra ciutat, és a dir: l’acte municipal, presidit per l’Alcalde o per la persona en qui delegue, pel qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi són presentats a la ciutadania, l’Ajuntament mostra el seu acolliment i reconeixement com a nous fills del municipi, i els seus pares i mares es comprometen a educar-los en els valors democràtics. És un acte per a l’alegria i el civisme. A més, Cullera Laica tenia previst elaborar i posar a disposició un cerimonial genuïnament cullerenc, amb poemes de poetes locals com Lamberto Olivert i música popular cullerenca com la recollida pel compositor Rafel Talens.

Durant quasi dos anys, directament o indirectament, la iniciativa de Cullera Laica no va deixar de ser notícia en la premsa, però finalment, l’Associació va desistir, degut a l’actitud persistentment negativa de la Regidora de Règim Interior, Juana Sapiña, de l’Alcalde, Ernesto Sanjuán, i de l’Equip de Govern del Partit Popular d’eixos anys.

Atès que enteniem  que l’acolliment civil  fomenta els valors cívics i que la seua celebració no podía dependre de contingències  polítiques, en setembre de 2009 Cullera Laica es va dirigir al President del Govern d’Espanya, als Ministeris d’Igualtat i de Justicia, i la Secretaria de Moviments Socials del PSOE a fi que l’acolliment civil fóra un dret en tot l’Estat. Només vam rebre resposta del Gabinet de la Presidència del Govern dient que traslladaven l’escrit al Ministeri de Justícia.

Quan Cullera Laica va presentar la petició a l’Ajuntament de Cullera, només sabíem de 5 municipis en tot l’Estat en que s’havien celebrat acolliments civils. Però d’ençà no han parat de proliferar i ja en són més de cent cinquanta. Ací segueix una relació no exhaustiva elaborada a partir de les notícies aparegudes en internet i altres mitjanç de comunicació:

Llistat de municipis per l’acolliment civil

Cullera, 21 de juny de 2017

Última actualització: 16 de gener de 2022