Per la instauració de l’acolliment civil a Cullera (novembre 2008)

En novembre de 2008, l’associació Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que estatuïra l’acolliment civil a la nostra ciutat, és a dir: l’acte municipal, presidit per l’alcalde o per la persona en qui delegue, pel qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi són presentats a la ciutadania, l’Ajuntament mostra el seu acolliment i reconeixement com a nous fills del municipi, i els seus pares i mares es comprometen a educar-los en els valors democràtics. És un acte per a l’alegria i el civisme. A més, Cullera Laica es va comprometre a elaborar una proposta de cerimonial genuïnament cullerenc, amb poemes de poetes locals, com Lamberto Olivert, i música popular cullerenca, com la recollida pel compositor Rafael Talens.

Però la iniciativa va entropessar amb la negativa reiterada de la regidora de Règim Interior, Juana Sapiña, de l’alcalde, Ernesto Sanjuán, i del Govern municipal del Partit Popular d’eixos anys, que persistentment van ignorar o rebutjar totes les opcions que durant quasi dos anys se’ls va proposar, inclosa la de permetre als regidors que volgueren que pogueren presidir els actes d’acolliment civil en representació de l’Ajuntament.

Amb tot, directament o indirectament, la iniciativa de Cullera Laica no va deixar de ser notícia en la premsa, i si no es va aconseguir per a Cullera, l’acolliment civil va anar implantant-se a d’altres municipis dels nostre entorn i de més enllà, com a Alzira, Almussafes, Corbera, Guadassuar, L’Alcúdia, Simat de la Valldigna, Sueca… I almenys que sapiguem, a l’Ajuntament de Cullera va entrar una petició formal d’acolliment civil per a un xiquet, la qual va ser rebutjada pel mateix equip de govern.

En novembre de 2015, ja amb el nou consistori governat pel PSOE i després pel PSOE i Compromís, Cullera Laica va renovar totes les sol·licituds que va fer als dos darrers Ajuntaments del PP i que havien estat ignorades o rebutjades, entre elles la d’instaurar a Cullera els acolliments civils. Després d’alguns escrits addicionals i algunes reunions amb l’Ajuntament sobre la citada sol·licitud, el Ple municipal de 26 de setembre de 2017 aprovà per unanimitat una proposta presentada pel Tinent d’Alcalde Hugo Font per la regulació a Cullera dels actes d’acolliment civil. El 29 de setembre de 2018, i una vegada complits els tràmits administratius corresponents, va tindre lloc el primer acolliment civil de Cullera des de que Cullera Laica va presentar la iniciativa: el de Josep Aparisi Mompó, d’un any i mig d’edat, en el qual, per invitació de la família, va participar Cullera Laica.

Principals entrades i arxius relacionats:

Cullera celebra el seu primer acolliment civil

L’Ajuntament de Cullera regula l’acolliment civil

Reglament regulador de les cerimònies d’acolliments civils de l’Ajuntament de Cullera i de creació del seu registre

Per la instauració de l’acolliment civil a tot l’Estat.

 Última actualització: 29 de setembre de 2018