Comunicat

En relació amb la notícia publicada pel diari Levante-EMV de 14 d’abril de 2016, segons la qual el Partit Popular de Cullera ha criticat que el concejal delegat de festes …

Mes...