Cullera Laica munta la mostra museística permanent (E)MANCIPA-MENT, sobre la història de les creences i de l’alliberament de l’enteniment.

Paraules clau: emancipació, animisme, ídols, politeísme, lliurepensament, cristianisme, Hypatia d’Alexandria, Sant Agustí, Inquisició, Reforma, maçoneria, Il·lustració, ateísme, laïcisme, l’Escolaica, II República, Gonzalo Puente Ojea…

Avanç

Article de Cullera Laica per al llibre de Festes

Cullera Laica, abril 2019

Cullera Laica monta la muestra museística permanente (E)mancipa-Ment, sobre la historia de las creencias y de la liberación del entendimiento.

Palabras clave: animismo, ídolos, politeísmo, librepensamiento, cristianismo, Hypatia de Alejandía, San Agustín, Inquisición, Reforma, masonería, Ilustración, ateísmo, laicismo, l’Escolaica, II República, Gonzalo Puente Ojea…

Avanç

Article de Cullera Laica per al llibre de Festes

Cullera Laica, abril 2019