(E)mancipa-Ment

Avanç: Pràcticament des de la seua fundació, Cullera Laica ha organitzat per a les Festes Majors actes culturals en què hem tractat de mostrar els valors laics. Enguany, a més de la ruta laica, que per seté any consecutiu recorrerà els llocs de Cullera relacionats amb el pensament lliure, inaugurarem una mostra museística permanent instal·lada a la pròpia seu de Cullera Laica, amb el lema (E)mancipa-Ment. A través de tota una col·lecció de peces històriques, la mostra fa un recorregut des dels temps primitius fins al segle XXI. Relleus, ídols, gravats, monedes, manuscrits, ceràmiques, llibres, fotografies, quadros, pintures… —tot jalonat amb peces referents a Cullera— il·lustren la fascinant història de les creences i de l’alliberament de l’enteniment. La inauguració de la mostra està programada per al 26 d’abril, a les 20 h., a la seu de Cullera Laica (C/ Colón, 4).

Cullera, abril 2019.

Avance: Prácticamente desde su fundación, Cullera Laica ha organizado para las Fiestas Mayores actos culturales en los que hemos tratado de mostrar los valores laicos. Este año, además de la ruta laica, que por séptimo año consecutivo recorrerá los lugares de Cullera relacionados con el pensamiento libre, inauguraremos una muestra museística permanente instalada en la propia sede de Cullera Laica, con el lema (E)mancipa-Ment. A través de toda una colección de piezas históricas, la muestra hace un recorrido desde los tiempos primitivos hasta el siglo XXI. Relieves, ídolos, grabados, monedas, manuscritos, cerámicas, libros, fotografías, cuadros, pinturas … -todo jalonado con piezas referentes a Cullera- ilustran la fascinante historia de las creencias y de la liberación del entendimiento. La inauguración de la muestra está programada para el 26 de abril, a las 20 h., En la sede de Cullera Laica (C / Colón, 4).

Cullera, abril 2019.