Valoració de les actuacions de l’Ajuntament relacionades amb l’acte de Cullera Laica de les Festes majors-2010. Escrit lliurat a l’Ajuntament de Cullera el 26 d’abril de 2010.

De: Associació Cullera Laica
A: Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Cullera
CC: Regidoria de Festes, Regidoria de Mercat i Regidoria de Cultura

Sr. Alcalde:

Tal com es va acordar en Assemblea General, vull fer-li arribar les valoracions de la Junta Directiva de l’associació Cullera Laica sobre les actuacions de l’Ajuntament de Cullera en general, i d’algunes de les seus regidories en particular, relacionades amb l’acte organitzat per Cullera Laica en les passades Festes Majors 2010: Una projecció audiovisual i una taula redona sobre la figura del metge Juan Garcés Grau (1856-1930).

1.- Durant tres anys hem organitzat actes d’interés públic per a les Festes Majors de Cullera, els quals hem comunicat amb la suficient antelació a la Regidoria de Festes perquè tinguera a bé referir-los en la programació de festes. Així mateix li hem enviat les corresponents col·laboracions per al llibre de festes, mostrant-nos a més oberts a qualsevol consideració que poguera fer-nos. Però ni els actes ni les col·laboracions de Cullera Laica no han aparegut mai al llibre de Festes. A més, la Regidoria de Festes no ha tingut mai l’atenció de contestar a les sol·licituds de Cullera Laica, encara que li s’ha demanat expressament que ho fera. (Es comprendrà que per a contractar la difusió de l’acte siga molt important conèixer si va a referir-se o no al llibre de Festes). A més, el present any ens hem tingut d’assabentar pels mitjans de comunicació de les seues argumentacions per a no incloure a l’Associació, la qual cosa ens pareix institucional i èticament reprovable. Argumentacions, per cert, que considerem incompatibles amb els principis democràtics i amb la més elemental dignitat institucional. Sembla que el desig que explicita el Regidor de Festes al llibre de Festes majors 2010, “unes festes a gust de tots” no és coherent amb la realitat que es practica.

2.- Per a la realització del referit acte, el 29 de desembre de 2009 vam sol·licitar la reserva del Saló Multiusos del Mercat per al 15 d’abril de 2010, al comprovar en la Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (lloc on es fa la reserva), que eix dia estava lliure. Doncs bé, quasi tres mesos després, en un escrit de 22 de març de 2010, quan l’acte ja s’havia organitzat i publicitat, la Regidoria de Mercat ens denega la sol·licitud, perquè “esta reservado por la Concejalía de Fiestas para la realización de actividades programadas en la Semana de Fiestas Mayores de Cullera.” (Eludim explicar els molts entrebancs que aquest fet ens ocasionà i que qualsevol persona que haja organitzat algun acte d’aquestes característiques podrà imaginar). Encara que, segons testimonis oculars, el referit dia 15 el Saló Multiusos estava completament tancat, fent un esforç de comprensió, podríem entendre que la denegació era en el seu moment necessària. Però ens es molt difícil acceptar que les persones responsables de la Regidoria de Mercat no es posaren en contacte personal amb nosaltres per a tractar de solucionar el problema creat, a més a més quan el que estava en joc era un acte de gran significació cultural per a Cullera.

3.- El fet que totes aquestes actuacions, de la Regidoria de Festes i de la Regidoria de Mercat, anaren en definitiva contra la celebració d’un acte d’homenatge al metge Juan Garcés Grau ens pareix indignant, com Associació i com a ciutadans compromesos amb la nostra cultura. Recordem tant sols que altres ajuntaments de Cullera, i també de la població de Favara, li han dedicat un carrer al metge Juan Garcés, i que als anys 30 del segle passat va haver una iniciativa d’erigir un monument en el seu record al lloc més rellevant de la ciutat, amb aportacions econòmiques personals i d’associacions. Ara ens trobem amb que la Regidoria de Festes decideix no dedicar-li ni dues línies al programa d’actes del llibre de festes, i que la Regidoria de Mercat denega sumàriament el Saló per a fer-li un homenatge… Entenem que sols la indiferència o el menyspreu a la nostra cultura  pot explicar estos lamentables fets.

4.- Volem manifestar-li la nostra més sincera gratitud al Regidor de Cultura, que també li manifestàrem personalment en l’acte esmentat, que va tenir a bé rebre’ns per exposar-li totes les greus dificultats que teníem. Ens mostrà la seua disposició a solucionar-nos totes les demandes: local a la Casa de la Cultura, mitjans audiovisuals, tècnics, enviament d’invitacions…  malgrat la precipitació de les nostres sol·licituds. Tot un exemple del que és col·laborar i posar en disposició de tots allò que és de tots. Aquesta actitud va fer possible, entre d’altres fets, que l’acte que Cullera Laica organitzà el dia 14 d’abril a la sala de cultura en homenatge al metge Juan Garcés Grau fóra tot un èxit, per la qualitat de les persones invitades, pel que es va poder visionar i sentir, i pel nombrós públic que hi va acudir, per la qual cosa rebérem un munt de felicitacions que fem extensives al Regidor de Cultura.

5- Finalment indicar-li que el motiu del present escrit, que també lliurem a les regidories citades, als grups polítics amb representació als plenaris, i als mitjans de comunicació, és expressar-li les nostres valoracions de les relacions entre l’Ajuntament de Cullera i l’associació Cullera Laica, perquè aquestes siguen més fluides, i una vegada més oferir-li la nostra col·laboració en treballar perquè el poble de Cullera aconsegueisca més quotes de llibertats, de principis i valors democràtics, cívics i culturals, propòsits que hem trobat a faltar i que de ben segur compartim.

Joan Baptista Malonda Grau,
President de l’associació Cullera Laica