Un poble, molts sentiments

L’alcalde de Cullera (PSOE) ha decidit col·locar a la façana de l’Ajuntament un cartell mural amb la imatge de la Moreneta amb la frase «Un poble, un sentiment» per celebrar les Festes Majors 2021.

Ha estat un acte inconstitucional per no respectar l’aconfessionalitat que emana de la Constitució. Com ha estat un acte moralment poc exemplar i amb tints autoritaris per imposar un sentiment personal a tota la ciutadania de Cullera.

La laïcitat, aconfessionalitat o secularitat és una senya fonamental dels Estats democràtics, que garanteix la llibertat de consciència i la igualtat de tota la ciutadania, sense imposicions de creences religioses o irreligioses per a ningú. Tot el contrari del confessionalisme, on les institucions públiques assumeixen determinades creences religioses com si foren fets científics i la ciutadania s’iguala a la feligresia, com en el present cartell.

Cullera Laica

Un pueblo, muchos sentimientos

El alcalde de Cullera (PSOE) ha decidido colocar en la fachada del Ayuntamiento un cartel mural con la imagen de la Moreneta con la frase «Un poble, un sentiment» para celebrar las Fiestas Mayores 2021. 

Ha sido un acto inconstitucional por no respetar la aconfesionalidad que emana de la Constitución. Como ha sido un acto moralmente poco ejemplar y con tintes autoritarios por imponer un sentimiento personal a toda la ciudadanía de Cullera. 

La laicidad, aconfesionalidad o secularidad es una seña fundamental de los Estados democráticos, que garantiza la libertad de conciencia y la igualdad de toda la ciudadanía, sin imposiciones de creencias religiosos o irreligiosas para nadie. Todo lo contrario del confesionalismo, en el que las instituciones públicas asumen determinadas creencias religiosas como si fueran hechos científicos y la ciudadanía se iguala a la feligresía, como en este cartel.

Cullera Laica