Sucrona, «todo por la cultura y por Cullera»

El 24 de setembre de 1922, el cullerenc José Ramón Costa Altur publica el primer número de Sucrona, «todo por la cultura y por Cullera», setmanari local que tingué una vida de 720 números. Primerament, la impremta es va situar en una casa del carrer Carretes, actualment Santo Tomàs de Villanueva. El seu quadre de redacció va estar constituït per mestres, catedràtics, enginyers, pèrits, etc.  Des de les pàgines de Sucrona es defensaven amb naturalitat els principis republicans, com el laïcisme, i es van promoure importants iniciatives populars, com la formació d’una biblioteca popular o l’erecció d’un monument al metge Joan Garcés Grau.  El 8 d’agost de 1936, poc després de la sublevació militar i el conseqüent inici de la darrera Guerra civil espanyola, apareix l’últim número de Sucrona al crit de «¡Viva la República!».

Per a saber més, vg. A. Martínez Albiach: Cullera. 53 Años de periodismo: 1883-1936. Madrid, 1989.

Cullera Laica, 9 de setembre de 2014