Si no vols caldo, dos tasses!

Continua la manca de col·laboració de l’Ajuntament de Cullera amb el Síndic de Greuges

El 24 d’agost de 2022 publicàvem al web de Cullera Laica la manca de col·laboració de l’Ajuntament de Cullera amb el Síndic de Greuges per no contestar-li a 9 queixes que havíem presentat.
Ara la col·laboració ha millorat, però l’Ajuntament no ha contestat a 2 de les 4 queixes que presentàrem. La Regidoria de Patrimoni i la Regidora del Cementeri sí que han respost a les queixes que li presentarem al Síndic, sense entrar a valorar les citades contestacions, podem dir que han col·laborat en respondre.
La Regidoria de Cultura, o la de Patrimoni, no sabem concretament a quina Regidoria correspon la responsabilitat, i la Regidoria d’Hisenda són les que no han col·laborat en el Síndic per no respondre a 2 queixes que li presentàrem que afectaven a dites regdories.
La queixa estava motivada perquè sol·licitàrem el 28 de novembre de 2021, amb la presentació el 25 de març de 2022 del corresponent acte presumpte en no contestar, sobre les gestions realitzades a la propietat del carrer del Riu, núm 5, per afirmar que la placa en record al Casino Republicà, que hi havia al citat immoble, no s’hi podia col·locar. Igualment li demanàvem a l’Ajuntament que buscara una solució alternativa per col·locar-la davant de la citada planta baixa, i com trobara més escaient.
La queixa a la Regidoria d’Hisenda es justificava perquè el 24 de gener de 2022 presentàvem al registre d’entrada de l’ajuntament de Cullera una sol·licitud perquè se’ns comunicara si el secretari general ja havia realitzat l’informe sobre bens immobles exempts pagament IBI i si es així que se’ns facilitara una copia. Com no vam rebre resposta, presentàrem el corresponent acte presumpte el 16 de maig de 2022. Informe que el mateix Ajuntament de Cullera el va anomenar en un escrit de 29 d’octubre de 2019, en contestació a una sol·licitud de Cullera Laica sobre les immatriculacions. Més de 3 anys perquè el secretari general redacte l’esmentat informe.
En tot aquest procés el passat 8 de febrer el Síndic de Greuges ens comunicà la Resolució de Tancament de la queixa promoguda amb data 30/9/2022 i que des de l’Ajuntament de Cullera no s’han realitzat les actuacions necessàries per a atendre totalment les recomanacions del Síndic contingudes en la Resolució de consideracions de 19/12/2022. Aquest comportament ha impedit assolir, de manera efectiva, la satisfacció dels drets reclamats per la persona promotora de la queixa.
Cullera Laica, 11 de febrer (proclamació de la I República Espanyola) de 2023