Resum de l’assemblea de Cullera Laica

Dissabte dia 11 de desembre de 2021 Cullera Laica ha realitzat  de forma presencial l’assemblea ordinària. Ha estat un plaer tornar-nos a reunir a la nostra seu i ha estat emotiu i necessari trobar-nos  per continuar amb la reivindicació del laïcisme al nostre poble i de l’estat laic en general.

Hem constatat que el nombre de sòcies i de socis ha augmentat els darreres anys, especialment en l’actual, i de fet a la mateixa assemblea s’incorporà una nova sòcia i un nou soci.

A més del tractament dels punts de l’ordre del dia que són de compliment estatutari, destaquem la memòria d’activitats, entre les quals especifiquem el conveni de col·laboració amb Europa Laica. Publicació del calendari de Cullera Laic el primer trimestre de 2022. Millores en les infraestructures i seguretat de les dependències de la seu. Col·laborar en l’Ajuntament en la publicació «Crònica». Sol·licitar a l’Ajuntament accions per al compliment de l’aconfessionalitat constitucional a Cullera i millores del patrimoni històric. Obertura de la mostra museística «(E)mancipa-Ment» el darrer dissabte de cada mes. Visita dissabte 23 d’octubre al cementeri municipal per conèixer les petjades sobre la llibertat de pensament i de consciència de personalitats de Cullera. Redacció d’articles per als mitjans de comunicació, especialment locals i comarcals. Manteniment tècnic i ampliació amb noticies, comentaris, activitats… del nostre web i xarxes socials. Presentar la comunicació «Empremtes en l’esdevenir cullerenc – Calendari» a les XV Jornades d’Estudis de Cullera, 26, 27 i 28 de novembre de 2021.

A continuació s’elaborà un pressupost ordinari i un d’extraordinari per al funcionament de Cullera Laica per a l’any 2022

L’assemblea valorà positivament i aprovà el funcionament de la Junta Directiva i presentà iniciatives per a millorar les activitats.

Finalment es constituí la nova Junta Directiva amb la continuïtat dels càrrecs i membres actuals i la incorporació de nous.

Cullera Laica 11 de desembre de 2021