Presentació dels llibres de R. Camil Torres Fabra

Al llibre «NOS PERTENECEIS…» segons l’autor,  és una segona edició del llibre «Alambradas, muros y corrientes de aire. El universo penitenciario franquista de la postguerra». Al present llibre corregeix errades del llibre citat. A més aprofundeix en la visió dels espais de càstig utilitzats pel franquisme al País València especialment al llarg de la immediata postguerra.

El llibre sobre les memòries del guerriller FLORIAN GARCIA VELASCO «Grande», del qual es coautor Ricard Camil Torres Fabra, que conté una sorpresa relacionada amb Cullera, descriu les vivencies personals del guerriller, el context de les guerrilles antifranquistes, textos biogràfics de Grande, annexos documentals, una cronologia dels fets més rellevants i una bibliografia.

Cullera Laica, setembre 2023