Presentació del calendari de Cullera Laica

L’associació Cullera Laica ha elaborat un calendari d’esdeveniments dignes de consideració per a la construcció d’un pensament lliure i crític.  El calendari es concreta en la datació de fets astronòmics, descobriments científics, produccions artístiques, naixement de personatges, creació d’entitats, fets històrics, dies commemoratius…, des de l’Edat antiga fins l’actualitat i tant d’àmbit global com local.

La presentació del calendari està programada per a divendres 18 de desembre a les 19:30 h. Per les circumstàncies sanitàries actuals, l’acte es realitzarà on-line, des de la seu de l’entitat. Per a accedir a la presentació, cal entrar el dia i  hora indicats a la web de l’associació, on es trobarà l’enllaç pertinent: www.culleralaica.org

Cullera, desembre 2020.

 

Presentación del calendario de Cullera Laica

La asociación Cullera Laica ha elaborado un calendario de acontecimientos dignos de consideración para la construcción de un pensamiento libre y crítico.  El calendario se concreta en la datación de hechos astronómicos, descubrimientos científicos, producciones artísticas, nacimiento de personajes, creación de entidades, hechos históricos, días conmemorativos…, desde la Edad antigua hasta la actualidad y tanto de ámbito global como local.

La presentación del calendario está programada para el viernes 18 de diciembre a las 19:30 h. Por las circunstancias sanitarias actuales, el acto se realizará on-line, desde la sede de la entidad. Para acceder a la presentación, hay que entrar el día y hora indicados en la web de la asociación, donde se encontrará el enlace pertinente: www.culleralaica.org

Cullera, diciembre 2020.