Presentació de llibre

L’autor, Ricard Camil Torres Fabra, és Doctor en Geografia i Història per la Universitat de València. Segons Cristina Escrivà, la seua llavor i esforç investigador ha estat focalitzat al món rural valencià del segle XX, la guerra civil i el franquisme.
El llibre, segons l’autor, examina les veritats irrefutables dels moviments violents en la política d’entreguerres als països occidentals i els seus tentacles actuals, i a la vegada esbrinar els seu retorn.
Tot això al segle XX, l’era de la violència, les guerres totals, els feixismes, els totalitarismes i els genocidis, però també l’era de les revolucions que naufragaren i les utopies que es van enfonsar.