Ple Municipal de 24 de novembre de 2009: Aclariment a les declaracions de la Sra. Regidora de Règim Interior i valoració de la moció conjunta d’APC-PSOE

En el Ple municipal de l’Ajuntament de Cullera de 24 de novembre de 2009 es va presentar una moció conjunta per part d’APC i PSOE en la què s’instava a l’Ajuntament de Cullera a elaborar un reglament que regulara les cerimònies civils dels ritus de pas. La moció, que va ser rebutjada pels vots en contra dels regidors presents del Grup municipal del Partit Popular, va produir un debat entre els Srs. portaveus d’APC i del PSOE per una banda, i la Sra. Regidora de Règim Interior i el Sr. Alcalde per l’altra.
Durant el debat, la Sra. Juana Sapiña, Regidora de Règim Interior, fa ver unes al.lusions a l’Associació Cullera Laica que no es corresponen amb la veritat dels fets, les quals volem que la ciutadania puga contrastar amb el present escrit.
Contràriament al que la Sra. Regidora va afirmar en el Ple, no és cert que en la reunió que ella va mantindre amb una representació de Cullera Laica per a explicar-li en què consistien les cerimònies d’acolliment civil, els representants de l’Associació digueren que “es tenia que fer un registre civil”. Cal observar que la citada reunió tenia per objecte explicar personalment a la Sra. Regidora el contingut de la documentació que el propi Ajuntament va sol·licitar a Cullera Laica. I en eixa documentació no es diu res de cap registre civil, sinó de “Registre municipal d’acolliments civils”, la qual cosa és ben distinta. En efecte, una cosa és un registre civil, que té un caràcter oficial i estatal, i altra un registre municipal en el que queda constància de l’acte de l’acolliment celebrat. Per si n’hi ha algun dubte, el document citat (una còpia del Reglament d’acolliments civils de l’Ajuntament d’Igualada) expressava explícitament que “la inscripció en aquest registre no tindrà, en cap cas, qualificació jurídica d’acte, i únicament serà una constatació administrativa dels acolliments civils que es realitzin a l’Ajuntament d’Igualada”.

Cal assenyalar que la qüestió ací no és que la Sra. Regidora confonga aparentment i puga confondre a la ciutadania identificant Registre civil i acolliment civil, si no el fet que haja defés el rebuig a la moció del seu Grup municipal, basant-se amb una afirmació sobre Cullera Laica tan absurda i falsa com la que va fer.
A banda d’aquest lamentable fet, Cullera Laica està satisfeta per la iniciativa sobre els actes civils que prengué el PSOE i APC, perquè suposa que una important part de la societat de Cullera, representada pels dos partits polítics esmentats, és sensible a l’assoliment dels valors cívics i ciutadans incardinats en les cerimònies civils dels ritus de pas, encara que el PP ho rebutjara amb la seua majoria absoluta. No sabem si aquestes cerimònies seguiran estenent-se conforme estan fent-ho (L’Alcora, Aldaïa, Pedreguer, Xixona, Villanova de Castelló…) fins normalitzar-se per complet, com ha passat amb els matrimonis civils. Si és així, en Cullera s’ha escrit un capítol, deplorable i encoratjador al mateix temps, en la història de les cerimònies civils de pas.

Cullera Laica, 3 de desembre 2009.