Pico Pastor, Juanjo

President d’Europa Laica

Anterior responsable de Comunicació i Coordinació Territorial de Madrid Laica.

Enginyer de Telecomunicacions.

Activista politicosocial en diferents grups i moviments en defensa i compromís per les llibertats democràtiques i els Drets Humans