Per un Ajuntament aconfessional: taula redona

La vigent Constitució Espanyola estableix en l’article 16.3 que “cap confessió tindrà caràcter estatal…”. La laïcitat o aconfessionalitat de l’Estat permet la llibertat de consciència de tota la ciutadania i impedix la discriminació de l’Estat per raons de creences. Així mateix, l’article 9.1 estableix que “… els poders públics estan subjectes a la Constitució” i el 9.2 que “correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i efectives…”. Malauradament, Cullera Laica entén que al nostre municipi no es compleix plenament el principi de laïcitat o aconfessionalitat de l’Estat.

Davant les pròximes eleccions municipals, Cullera Laica ha programat una taula redona amb el lema “Per un Ajuntament aconfessional”, perquè els partits polítics concorrents puguen manifestar, mitjançant la persona que designen, els seus posicionaments, programes i compromisos vers el compliment de l’aconfessionalitat municipal, el  foment dels valors laics i la difusió de la cultura laica local. L’acte està programat per al divendres 29 de març, a les 20 h., a la seu de Cullera Laica (carrer Colón, núm. 4),

Cullera, 3 de febrer de 2019.