Per la col·locació d’una placa commemorativa on va estar el Casino Republicà de Cullera (2019).

L’any 2019 es va complir el 150 aniversari de la fundació del “Centro Republicano de la Villa de Cullera” (1869), una de les primeres entitats socials de Cullera de les que es té notícia i antecedent del que acabaria coneixent-se com Casino Republicà. Del Casino Republicà eixiren alguns dels millors fruits de la història de Cullera, com la biblioteca més important del poble i una de les escoles més avançades de tot el país, l’escola laica de Cullera: l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”.

L’1 de març de 2019, coincidint amb l’efemèride d’un document fundacional de l’entiat, Cullera Laica va celebrar un acte commemoratiu, amb parlaments, poemes i música. En acabar l’acte, tant des del públic assistent com des de l’associació, es va plantejar la inciativa de col·locar una placa on va estar el centre. Així, en octubre de 2019, l’associació Cullera Laica es va dirigir als propietaris de l’edifici on va estar el Casino Republicà de Cullera, al carrer del Riu, per a demanar que tingueren a bé “considerar i autoritzar la col·locació d’una placa commemorativa a la façana de la planta baixa de l’immoble”, amb una proposta que incloia imatge i text. Còpia de la carta es va lliurar a l’Ajuntament de Cullera.

Com que no vam rebre cap resposta, en maig de 2021, Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Cullera una sol·licitud amb tota l’argumentació anterior, fent saber que l’entitat s’havia adreçat als propietaris de l’immoble sense obtenir cap resposta i referint que enteníem que la iniciativa era d’interés general, de manera que fóra el mateix Ajuntament l’entitat que col·locara la placa commemorativa davant d’on va estar ubicat el centre. En l’escrit, a més, s’incloïa a títol orientatiu una proposta de placa, amb la cèlebre imatge del Casino i el següent text:

Ací va estar el Casino Republicà de Cullera, una entitat de la que van eixir alguns dels millors fruits de la nostra història, com la biblioteca més important de Cullera i una de les escoles més avançades de tot el país, l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”. 

Cullera, 14 d’abril de 2022.

La sorpresa de Cullera Laica va vindre quan, al mes següent, va rebre la contestació de la regidora de Patrimoni històric i museus, Amparo Jover Colubi, en la qual comunicava que l’Ajuntament no tenia cap inconvenient que aquesta associació poguera instal·lar la placa commemorativa al referit immoble, i instava al col·lectiu a adreçar-se als propietaris per tal de demanar-los el consentiment. El mateix mes, Cullera Laica replicava a la regidora manifestant:

1) Que tal com vam comunicar en la sol·licitud de maig de 2021 a l’Ajuntament de Cullera, aquesta associació ja es va adreçar als propietaris, sense obtenir cap resposta al respecte.

2) Que tal com vam comunicar en la mateixa sol·licitud a l’Ajuntament de Cullera, enteníem que la iniciativa era d’interés general i que corresponia a l’Ajuntament de Cullera fer-la realitat. I,

3) Que en la referida sol·licitud, Cullera Laica no va demanar a l’Ajuntament cap permís per a col·locar la placa, sinó que fóra el mateix Ajuntament de Cullera qui la col·locara, no en la façana de l’immoble, sinó davant, que seria en la vorera o espai municipal pròxim que l’Ajuntament considerara.

Consegüentment, Cullera Laica concloïa que no podia donar per contestada la sol·licitud i que, per tant, esperava rebre una nova comunicació en la qual s’accepte o es denegue expressament la petició que es va fer.

En no rebre cap resposta, el passat mes de setembre, Cullera Laica va presentar la corresponent sol·licitud de certificació d’acte presumpte. En la contestació, que va arribar el passat 11 de novembre, la regidora de Patrimoni històric i museus, diu que l’Ajuntament valora molt possitivament la iniciativa “pero ja que no es pot col·locar la placa commemorativa a la façana de l’esmentat edifici, creguem que la vorera no és un lloc adequat ni digne per a possar hi la placa.”

Poc després, el 28 de novembre, Cullera Laica preguntava en un nou escrit per “les gestions realitzades per l’Ajuntament per afirmar que la placa no es pot col·locar a la façana”. A més, es feia saber que “davant de la façana de l’Ajuntament de València, a la mateixa vorera, com a les façanes d’altres edificis, hi ha col·locada una placa per recuperar la memòria de fets històrics de la ciutat”. Així mateix, l’escrit estimava que “la desmemòria i l’oblit del Casino Republicà de Cullera no dignifica el record d’aquesta democràtica institució i una de les primeres entitats socials de Cullera”, i sol·licitava que es “tinga a bé reconsiderar els arguments dalt exposats i que l’Ajuntament de Cullera valore de nou la col·locació d’una placa commemorativa del Casino Republicà davant de la planta baixa de l’immoble número 5 del carrer del Riu”.

Cullera, gener de 2020.

Última actualització: 1 desembre 2021.