Per la col·locació d’una placa commemorativa on va estar el Casino Republicà de Cullera (2019).

L’any 2019 es va complir el 150 aniversari de la fundació del “Centro Republicano de la Villa de Cullera” (1869), una de les primeres entitats socials de Cullera de les que es té notícia i antecedent del que acabaria coneixent-se com Casino Republicà. Del Casino Republicà eixiren alguns dels millors fruits de la història de Cullera, com la biblioteca més important del poble i una de les escoles més avançades de tot el país, l’escola laica de Cullera: l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”.

L’1 de març de 2019, coincidint amb l’efemèride d’un document fundacional de l’entiat, Cullera Laica va celebrar un acte commemoratiu, amb parlaments, poemes i música. En acabar l’acte, tant des del públic assistent com des de l’associació, es va plantejar la inciativa de col·locar una placa on va estar el centre. Així, en octubre de 2019, l’associació Cullera Laica es va dirigir als propietaris de l’edifici on va estar el Casino Republicà de Cullera, al carrer del Riu, per a demanar que tingueren a bé “considerar i autoritzar la col·locació d’una placa commemorativa a la façana de la planta baixa de l’immoble”, amb una proposta que incloia imatge i text. Còpia de la carta es va lliurar a l’Ajuntament de Cullera.

Com que no vam rebre cap resposta, en maig de 2021, Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Cullera una sol·licitud amb tota l’argumentació anterior, fent saber que l’entitat s’havia adreçat als propietaris de l’immoble sense obtenir cap resposta i referint que enteníem que la iniciativa era d’interés general, de manera que fóra el mateix Ajuntament l’entitat que col·locara la placa commemorativa davant d’on va estar ubicat el centre. En l’escrit, a més, s’incloïa a títol orientatiu una proposta de placa, amb la cèlebre imatge del Casino i el següent text:

Ací va estar el Casino Republicà de Cullera, una entitat de la que van eixir alguns dels millors fruits de la nostra història, com la biblioteca més important de Cullera i una de les escoles més avançades de tot el país, l’Escolaica. Això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democrática cullerense”. 

Cullera, 14 d’abril de 2022.

Cullera, gener de 2020.

Última actualització: octubre 2021.