Pel reconeixement institucional de la figura d’Agustí Olivert Arlandis (2014)

Agustín Olivert Arlandis (1855-1927) fou un distingit mecenes cullerenc que es va bolcar per l’educació, la qual va promoure fins el punt de ser referit com «el primer paladín de la enseñanza».  En el seu testament va llegar al municipi de Cullera, amb condicions per al seu ús, la casa senyorial que posseïa al carrer Cervantes (la «Casa de Palomes») i també una bona suma de diners per a l’Hospital i per a la Cantina Escolar. D’ençà la donació, l’edifici ha albergat diversos centres públics, com la Biblioteca Municipal, l’Escola Graduada Agustín Olivert i el Conservatori Professional de Música de Cullera. (Més sobre Agustí Olivert)

Cullera Laica entén que es tracta d’una de les persones a qui el poble més agraït pot estar, tant pel seu llegat material com per l’immaterial. Així, en juliol de 2014, Cullera Laica va sol∙licitar a l’Ajuntament de Cullera que estimara la pertinència d’anomenar a Agustín Olivert Arlandis “Fill Predilecte de Cullera” a títol pòstum (així com que es destinara la casa que va llegar al municipi de Cullera exclusivament a activitats que estiguen en plena conformitat amb la seua voluntat). Malauradament, a hores d’ara la sol∙licitud no ha tingut cap efecte.