Pel canvi de nom del CEIP “San Antonio del Mar” de Cullera pel de “Raval de la Mar”, com es coneixia antigament el barri (2019).

Una de les anomalies que trobem en les denominacions de Cullera és la del Col·legi d’Educació Infantil i Primària “San Antonio del Mar”. En efecte, el nom no és el més adequat per a un centre educatiu públic d’un Estat legalment aconfessional.

“Raval de la Mar” era com es coneixia antigament el barri on s’ubica l’esmentat col·legi. Entre els testimonis que fan referència al “Raval de la Mar“, hi ha textos relacionats amb “La Davallada” (“La Baixà”) recollits pel cronista Giner, notícies  en periòdics, documents oficials, programes de festes de l’Ajuntament, poemes i, inclús, el nom de la primera falla de Cullera. El nom de “San Antonio del Mar” va ser (im)posat en l’època franquista, per tant, susceptible de revisió democràtica.

En definitiva, el nom de “Raval de la Mar” permetria la recuperació del patrimoni cultural i lingüístic de Cullera, l’adequació de les denominacions dels llocs públics a l’actual democràcia, i el respecte a totes les creences. Així, amb eixes raons, en desembre de 2019, l’associació Cullera Laica va sol·licitar formalment al Consell Escolar del col·legi que el centre passara a denominar-se oficialment “Raval de la Mar”.

En febrer de 2020, el Consell Escolar del centre va resoldre desestimar la petició de Cullera Laica. D’acord amb la contestació rebuda, el principal motiu al·legat és que “no es considera a l’actualitat que siga un nom arrelat al barri” i el nom del centre “fa referència al nom de l’actual barri on està situat”.

Cullera, gener de 2019.

Última actualització: setembre 2020.