Ni una ni l’altra

CULLERA LAICA RECOMANA QUE NO MARQUEU CAP CASELLA, NI LA DE L’ESGLÉSIA NI LA DE FINS SOCIALS A LA DECLARACIÓ D’HISENDA

Cullera Laica vol donar a conèixer a la ciutadania la campanya IRPF 2023, Europa Laica de denúncia del finançament de l’Església catòlica a través de l’Impost de la Renda, per la qual cosa proposa a la ciutadania no marcar ni la casella de l’església catòlica, ni la de fins socials. Així mateix denúncia la costosa campanya publicitària pagada amb diners públics i orquestrada, any rere any, pel govern i l’església catòlica per a instar els contribuents a què marquen una de les dues les caselles.

Motius? Tots els impostos han de quedar en la vidriola comuna per cobrir assumptes d’interés general, com són, entre d’altres, els Servicis Públics i d’Assistència Social.

L’Església deu autofinançar-se i pagar els impostos. Actualment rep de l’estat una quantitat d’aproximadament 12.000 milions d’euros. La casella de Fins Socials desvirtua el deure d’atendre a les finalitats d’interés social, que han de ser definits, decidits i fiscalitzats pel Parlament i formar part d’una política d’estat.

Qui vullga fer donacions a l’Església Catòlica o a Fins Socials que ho pague de la seua butxaca a qui vullga i la quantitat que vullga, però com addicional als impostos que li toque pagar. La citada casella de Fins Socials també servix de doble finançament a l’Església Catòlica gràcies a les seues poderoses i nombroses Organitzacions No Governamentals.

Cullera Laica

maig 2022

publicat l’Expressió d’abril de 2023