Magdalena Monraval Sapiña rebrà la distinció 9 d’octubre

Rebrà la citada distinció la sòcia de Cullera Laica Magdalena Monraval Sapiña per la seua dedicació, especialment, a l’Arqueologia, tant a nivell de Cullera i del País Valencià, on ha realitzat diverses i interessants intervencions, com a nivell de la resta de l’estat espanyol i internacional on han estat reconegudes les seues investigacions i tasques arqueològiques.

A l’acte assistí Raquel Ortiz, coordinadora del Grup Territorial València Laica d’Europa Laica.