Mª Roser Santolaria Domingo

Currículum

He sigut mestra amb alumnat de totes les edats. Des de Pàrvuls a la Universitat.      

Vaig fer les oposicions de mestra d’Ensenyament Primari als vint anys. He treballat de mestra 14 anys amb alumnat de segona etapa de l’EGB i 13 anys amb alumnat dels primers cursos de l’EGB. Vaig fer la llicenciatura de Filologia Catalana i les altres dues especialitats d’Hispàniques: Llengua Espanyola i Literatura Espanyola. en la Universitat de València. Vaig fer les oposicions a Agregades d’Institut i vaig treballar 11 anys de professora de batxillerat en 3 instituts diferents. He d’afegir un curs que vaig treballar de professora Associada de llengua Espanyola i la seua Metodologia en l’Escola Universitària de Professorat d’EGB de València.

He tingut la sort i l’alegria de poder ensenyar amb les tècniques de l’Escola Moderna -Pedagogia Freinet- És a dir: L’Expressió lliure.

La cooperació i l’Esperit Crític són les idees força amb què he treballat. El text lliure, impremta, correspondència, el càlcul viu, l’estudi del medi,  l’assemblea de classe, l’art plàstica, la dansa, el teatre … Són les tècniques que hem utilitzat. No hem necessitat ni  llibre de text, ni  exàmens, ni suspensos. Molt bonic , no? Tot això ho he aprés en companyia. Com agraesc aquesta companyia! Record a Ferran i a Carme! Amb els companys del Moviment Cooperatiu d’Escola Popular d’ací, del País Valencià, mitjançant els grups de treball i les reunions conjuntes, els simposis…Amb els companys i companyes del MCEP de l’Estat Espanyol en Congressos(6) estatges (8) en les escoles d’Estiu de Barcelona, amb els estatges i congressos de l’ICEM en França (3) , en Italia (2), en Portugal (1), En les Escoles d’Estiu del País Valencià (12)… i en un nombre gran de reunions programades per CEFIRES  i altres organitzacions, on he anat de ponent.. Com quan vaig anar a Cullera Laica a parlar de l’Escola Laica a França. Sempre he hagut de preparar-me, i de reaprendre. No m’oblide de les lectures: Freinet, Celestin i Elise. Paulo Freire, Vigotxki, Neil, Macarenko, Piaget. Mario Lodi, Franco Passatore, Milani….

En quasi tots els llocs on he estat, m’he implicat en moviments socials, culturals, reivindicatius, polítics…

No molt tampoc; però sí.   Per tant, quan vinguérem a Bonrepòs i Mirambell, d’això fa 46 anys, fundàrem una associació cultural que ara es diu Macarella, la qual fa moltes activitats i en la qual encara participe. Cada any recite en el recital poètic de Nadal- mireu la foto. També sóc membre actiu del MCEP PV.  I, per últim, forme part del grup de teatre de Bonrepòs i Mirambell i del grup de Jota d’Alcubles, el meu poble.Tasta olletes si que ho sóc, de veritat.