Libertad de conciencia: reto del siglo XXI, conferència

Cullera Laica ha programat una conferència sobre la llibertat de consciència, a impartir per Miguel Ángel López Muñoz (Ciudad Real), professor de filosofia i coneixedor a fons de l’obra de Gonzalo Puente Ojea (1924-2017), referent del laïcisme i de la llibertat de consciència. La conferència tracta de la raó última de ser de Cullera Laica: la defensa de la llibertat de consciència; inaugura el programa d’activitats culturals de Pensament lliure; i s’ha programat intencionadament enguany, en el 10é aniversari de la presentació de Cullera Laica, que va comptar amb una conferència del destacat intel·lectual Gonzalo Puente Ojea, i en l’any que ens ha deixat per a sempre.

Cullera, 15 de octubre de 2017

Libertad de conciencia: reto del siglo XXI, conferència

Cullera Laica ha programado una conferencia sobre la libertad de conciencia, a impartir por Miguel Ángel López Muñoz (Ciudad Real), profesor de filosofía i conocedor a fondo de la obra de Gonzalo Puente Ojea (1924-2017), referente del laicismo y de la libertatd de conciencia. La conferencia trata de la razón última de ser de Cullera Laica: la defensa de la libertad de conciencia; inaugura el programa de actividades culturales de Pensamiento libre; y se ha programado intencionadamente este año, en el 10º aniversario de la presentación de Cullera Laica, que contó con una conferencia del destacado intelectual Gonzalo Puente Ojea, y en el año que nos ha dejado para siempre.

Cullera, 15 de octubre de 2017