Levante, 26/07/2018, La Ribera, p. 19. El pergamí serà exposat a Cullera Laica