L’Ajuntament de Cullera posterga recuperar la toponímia de Raval de la Mar

El passat mes de setembre, l’associació Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que recuperara la toponímia de «Raval de la Mar» per a algun lloc de titularitat i competència de l’Ajuntament del barri de Sant Antoni del Mar, com puga ser el propi barri, un parc, carrer, centre de diferent tipus, lloc social…

La sol·licitud es fonamentava en que “Raval de la Mar” era com es coneixia antigament l’actual barri de Sant Antoni. Entre els testimonis que fan referència al «Raval de la Mar» hi ha textos relacionats amb “La Davallada” (“La Baixà”) recollits pel cronista Giner, notícies  en periòdics, documents oficials, programes de festes de l’Ajuntament, poemes i, inclús, el nom de la primera falla de Cullera, de 1928.

Considerant que el nom de “Raval de la Mar” permetria la recuperació del patrimoni cultural i lingüístic de Cullera, l’adequació de les denominacions dels llocs públics a l’actual democràcia, el respecte a totes les creences i la inclusió de les diferents cultures que viuen a la societat, en desembre de 2019, l’associació Cullera Laica va sol·licitar al Consell Escolar del col·legi públic San Antonio del Mar que el centre passara a denominar-se oficialment “Raval de la Mar”. Però el centre va desestimar la petició, al·legant que «no es considera a l’actualitat que siga un nom arrelat al barri” i que el nom del centre “fa referència al nom de l’actual barri on està situat”.

Amb eixes raons, Cullera Laica va presentar a l’Ajuntament de Cullera la referida sol·licitud, davant la qual, el passat 10 de novembre, la regidora de Patrimoni històric i museus, Amparo Jover Colubi, comunicava a Cullera Laica que valoraven molt positivament la proposta “i que no més hi hasca ocassió a rant de que se inicie un procès per denominar un nou carrer, parc, centre social, dotació esportiva, etz. de nova creació, s’emprearà el toponim per vostés sugerit i argumentat mitjançant el corresponent acord plenari”.

Cullera, novembre 2021.