La iniciativa de la postal en la premsa:

Levante, 12 d’octubre de 2013, ed. La Ribera, p. 27, retall.