La Conselleria de Justícia inscriu a Cullera Laica en l’epígraf “Defensa dels drets humans” del Registre d’Associacions.

La Direcció Territorial de València de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, ha comunicat a l’associació Cullera Laica que aquesta entitat es troba inscrita, a 3 de febrer de 2022, en l’activitat “5-PARTICIPACIÓ SOCIAL”, subactivitat “507-defensa dels drets humans” del Registre d’Associacions de la Comunitat Valenciana. La comunicació ha vingut després que Cullera Laica presentara el passat mes de setembre a l’esmentada conselleria una sol·licitud preguntat per què es troba inscrita en la secció «T31 Religiosas», en cas que així fóra. El fet va ser detectat per L’Eliana Laica, que en els tràmits per a constituir-se legalment, es va trobar en el citat cas i ho va comunicar a Cullera Laica. En la seua sol·licitud, Cullera Laica demanava, que de ser les coses com s’apuntaven, l’associació fóra inscrita en una secció més adient al laïcisme que defensa.

Cullera Laica es congratula de la comunicació de la Conselleria, atés que, més enllà de l’aspecte administratiu que la qüestió té, no deixa de ser un reconeixement oficial als valors universals del laïcisme que l’associació professa.

Cullera, febrer 2022.