La Guardia Civil de Cullera convida a actes confessionals

Comentari de Cullera Laica publicat al seu compte de Facebook l’11 d’octubre de 2017:

Cullera Laica no s’unirà als actes de la invitació de la Guardia Civil, atès que no podem acceptar que les institucions públiques no respecten el principi constitucional d’aconfessionaliat de l’Estat.

Cullera, 12 d’octubre de 2017

Comentario de Cullera Laica publicado en su cuenta de Facebook el 11 de octubre de 2017 (traducción al castellano):

Cullera Laica no se unirá a los actos de la invitación de la Guardia Civil, ya que no podemos aceptar que les instituciones públicas no respeten el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado.

Cullera, 12 de octubre de 2017