Escrit de Cullera Laica als tres grups municipals de l’Ajuntament de Cullera (ritus de pas civils), 28 de desembre de 2009.

L’associació Cullera Laica té previst sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera, encara que el Ple municipal no aprovara regular els ritus de pas civils, que tinga a bé permetre que aquells ciutadans i ciutadanes que vullguen celebrar-los puguen realitzar el citat acte al lloc més adient de l’edifici de l’Ajuntament, d’acord a la celebració civil, Saló de Plens o planta baixa,  sota la presidència de regidors i de regidores de qualsevol Grup Municipal que manifesten la seua disponibilitat i voluntat.
Al no existir cap regulació aprovada, els actes no tindrien el caràcter institucional que correspondria, però almenys, d’alguna manera, es celebrarien, com ha ocorregut en alguns municipis, la qual cosa pensem que és positiva, tant per a les famílies que ho sol·liciten com per a l’Ajuntament de Cullera.
Abans de fer la corresponent petició,  necessitaríem conèixer si els regidors i les regidores del seu Grup Municipal, en cas que ho demanara alguna família, acceptarien presidir al Saló de Plens o a la planta baixa de l’Ajuntament, amb els corresponents permisos per al seu ús,  els ritus de pas que es presenten.

Esperant la seua resposta, s’acomiada atentament,

Joan Baptista Malonda Grau
President de l’associació Cullera Laica