Escola racionalista

Escuela Libre, Cullera. Arxiu de Cullera Laica.

A principis del segle XX hi hagué a Cullera una escola racionalista, situada a la Plaça de la Sal. L’escola estava vinculada al món anarco-sindical existent a Cullera (Unión Agrícola Obrera) i al moviment pedagògic de l’Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia, sostingut successivament a Cullera pel Grupo Pedagógico (1906 ó 1907), la Sociedad Instructiva Escuela Moderna (1909) i La Colmena, «sociedad para la cultura y educación racional» (1911). L’ensenyament a estes escoles es fonamentava en la raó i en la ciència; prescindien de concursos i exàmens, recompenses o càstigs, i establiren la coeducació d’ambdós sexes, entre altres principis. A més, tenien una orientació llibertària i lliurepensadora.

Les escoles racionalistes van ser fortament reprimides pel règim clerical de la restauració borbònica, també a Cullera: per exemple, en 1910 la Sociedad Instructiva Escuela Moderna va ser clausurada, la documentació i biblioteca confiscades i els dirigents detinguts. Així i tot, hi ha notícies intermitents de l’existència d’un moviment pedagògic racionalista a Cullera fins els anys de la Segona República Espanyola.

En setembre de 2011, l’associació Cullera Laica va instar a l’Ajuntament de Cullera a que realitzara les gestions i indagacions necessàries encaminades a conèixer el destí de la documentació i Biblioteca confiscada en 1910 a la Societat Instructiva Escuela Moderna, i que en cas que encara es conservara totalment o parcialment, ho reclamara com a legítim titular, atés que hui no existeix l’esmentada societat ni cap altra “hereva” que pogués reivindicar la seua propietat, sense arribar mai a rebre una resposta convincent o formal.

Cullera Laica, 9 de setembre de 2014.

Última actualització: 5 d’octubre de 2015