Encerts i millores de l’Ajuntament de Cullera per al laïcisme al nostre poble

En l’assemblea de Cullera Laica, celebrada el 30 de juny del present, s’acordà per unanimitat lliurar a l’Alcalde de l’Ajuntament de Cullera, i una còpia als partits polítics amb representació municipal, la següent carta que reproduïm integrament perquè siga coneguda pel veïnat de Cullera.

De: Associació Cullera Laica

Al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Cullera

Joan Baptista Malonda Grau, DI 19980172, com a president i representant de l’associació Cullera Laica, i en compliment de l’acord de la darrera assemblea celebrada el passat 30 de juny, m’adrece a vostè com alcalde de Cullera pels següents motius:

1.- Presentar-nos de bell nou i i manifestar-li el nostre desig de col·laboració en totes aquelles activitats que tinguen com objectiu aconseguir el manament constitucional que declara Espanya com un estat aconfessional, tasca per a la qual li desitgem tots els encerts possibles i totes les millores d’ara endavant..

2.- Encerts que ja s’han manifestat entre aquesta Associació i l’Ajuntament que vosté presidia en la legislatura anterior en les segünets actuacions:

– el tracte personal i insitucional amb vostè i algunes regidories.

– la col·laboració de la Regidoria de Cultura i el corresponent personal en tots els actes organitzats a La Casa de la Cultura.

– la difusió dels actes entre la població de Cullera.

– la inclusió en el present any al llibre de festes majors de l’acte celebrat dins les citades festes.

– les invitacions per assistir als actes organitzats per l’Ajuntament.

– el ressò i l’aprovació al plenari d’iniciatives de Cullera Laica, com la protecció de la tomba d’Agustin Costa Font.

3.- En aquesta nova legislatura desitgem que s’acomplisquen iniciatives i millores que no han estat ateses en l’anterior legislatura:

– La millora en les relacions personals i institucionals amb vosté i altres regidories, com Mercat i Festes, Patromini i Interior, especialment quan hem demanat més d’una reunió i no ha estat convocada per part de l’ajuntament i les dificultats que han impossibilitat realitzar actes a la sala multiusos del mercat municipal.

– La contestació a les nostres sol·licituds i els corresponents actes presumptes sente tenir que recórrer a d’altres organismes com el Sindic de Gregues.

– La inclusió al llibres de festes de l’article que any rere any li lliurem.

– Dur a terme els acords plenaris, aprovats per unanimitat, com l’organització d’un acte d’homenatge a Agustín Costa o celebrar un acte amb motiu dels 60 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.

– Tenir un tractament equànime a les notícies emeses per Tele Cullera, i d’altres mitjans de comunicació públics, sobre les activitats de Cullera Laica.

– Rebre subvenció econòmica, en les mateixes condicions d’igualtat que qualsevol associació d’àmbit local.

– Treballar conjuntament per aconseguir peticions fins ara denegades com erigir un monument al metge Joan Garcés i instaurar la celebració d’actes de ritus de pas civils.

– Prendre decisions per aconseguir l’aconfessionalitat de l’estat espanyol en actuacions al poble de Cullera que li vam manifestar a l’inici de l’anterior legislatura en 2007: que els organs, les institucions, les actuvitats i els espais públics estiguen exempts de símbols ideològics, com són els religiosos; que els actes pertanyents a col·lectius privats, com els de les congregacions religioses, no siguen tractats com a actes oficials; que les autoritats municipals, en la seua condició de representants del poble, s’abstinguen de participar en actes que representen comunió o submissió de l’Ajuntament a institucions no públiques; que no s’impose cap símbol religiós a ningú i que s’empre un lèxic aconfessional i compatible amb el coneixement científic actual.

Per tot açò li reiterem:

1.- La nostra col·laboració per treballar conjuntament perquè al poble de Cullera s’aconseguisca l’aconfessionalitat que es desprén de forma obligatòria a la constitució espanyola

2.- La nostra cooperació en tots els aspectes de millora de les activitats culturals aconfessionals que s’organitzen a Cullera.

3.- La nostra voluntat en assisitir a la reunió que s’ens convoque per part de vosté i de les regidoes escaients, amb el doble objectiu de presenta-nos la nova Junta Directiva a l’actual quip de Govern que vosté presideix i de diagolar al voltant de les peticions expresades al punt 3r., anterior.

Cullera, 15 de juliol de 2011

El president

Joan Baptista Malonda Grau