En setembre de 2018 es va celebrar el primer acolliment a Cullera

Divendres 3 de febrer del present, L’Observatori del Laïcisme publicà la notícia que La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà una moció del propi equip de Govern per posar en funcionament l’acte que es denomina tècnicament “cerimonial civil de benvinguda a la ciutadania”.

A la moció se recull el dret de les persones a celebrar un acte que oficialitze el naixement d’una xiqueta o xiquet “independentment de si els pares o tutors professen o no una fe”. En conseqüència, el consistori assumix la conveniència de celebrar una cerimònia pública “de caràcter formal i protocol·lari, sense efectes jurídics”. Amb aquesta finalitat, els serveis municipals oferiran tant la presència d’autoritats a l’acte, com un espai on celebrar-se.

Com es pot llegir al nostre web https://culleralaica.org/,  l’acolliment civil és l’acte municipal, presidit per l’alcalde o per la persona en qui delegue, amb el qual els nous xiquets i xiquetes nascuts al municipi són presentats a la ciutadania, l’Ajuntament mostra el seu acolliment i reconeixement com a nous fills del municipi, i els seus pares i mares es comprometen a educar-los en els valors democràtics.

L’Ajuntament de Cullera va aprovar la regulació de l’acolliment civil en 2017, i en setembre de 2018 es va celebrar el primer acolliment, el de Josep.