Dia del laïcisme: ressenya de l’encontre a Cullera

El 14 de desembre de 2019, dins dels actes reivindicatius del Dia Internacional del Laïcisme i la Llibertat de Consciència, es va celebrar a Cullera un encontre amb representats de l’Associació València Laica-Europa Laica, l’Associació Valenciana d’Ateus i Lliurepensadors (AVALL) i l’associació Cullera Laica. L’encontre va començar amb una visita guiada a (E)mancipa-Ment, la mostra museística que Cullera Laica té instal·lada sobre la història de les creences i de l’alliberament de l’entenimient. La mostra, que inclou tant peces referents a la història universal com a la local, va ser altament valorada per les persones assistents, que van convindre en la necessitat de donar-la a conéixer i promocionar-la més enllà de Cullera.

L’encontre també va servir per intercanviar impressions, comentar els propers actes de les entitats i plantejar la possibilitat d’organitzar més activitats conjuntament, a més de les relacionades amb el Dia del Laïcisme i la Llibertat de Consciència. Una proposta més concreta que es va fer va ser la de valorar la conveniència de constituir la federació valenciana d’entitats laïcistes, atees i lliurepensadores.

Cullera, 16 de desembre de 2019.

Dia del laïcisme: reseña del encuentro en Cullera

El 14 de diciembre de 2019, dentro de los actos reivindicativos del Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, se celebró en Cullera un encuentro con representantes de la Asociación València Laica-Europa Laica, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores (AVALL) y la asociación Cullera Laica. El encuentro comenzó con una visita guiada a (E)mancipa-Ment, la muestra museística que Cullera Laica tiene instalada sobre la historia de las creencias i de la liberación del entendimiento. La muestra, que incluye tanto piezas referentes a la historia universal como a la local, va ser altamente valorada por las persones asistentes, que convinieron en la necesidad de darla a conocer y promocionarla más allá de Cullera.

El encuentro también sirvió para intercambiar impresiones, comentar los próximos actos de las entidades y plantear la posibilidad de organizar más actividades conjuntamente, además de las relacionadas con el Dia del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Una propuesta más concreta que se hizo fue la de valorar la conveniencia de constituir la federación valenciana de entidades laicistas, ateas y librepensadoras.

Cullera, 16 de diciembre de 2019.