De l’acord plenari sobre l’Escolaica

El passat 25 de juny, el Ple municipal de l’Ajuntament de Cullera aprovava per unanimitat una moció conjunta dels tres Grups municipals, per la qual s’acordava que l’Ajuntament de Cullera iniciara el procediment administratiu per a valorar que l’edifici antic de l’Escolaica siga declarat “Bé de Rellevància Local”; declaració que compet a la Generalitat Valenciana. La iniciativa per aconseguir la declaració de Bé de Rellevància Local es remunta a setembre de 2010, quan l’associació Cullera Laica, amb l’adhesió de diverses persones significatives del món de l’educació i la cultura de Cullera, va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera que iniciara les corresponents actuacions per aconseguir esta declaració. La petició de Cullera Laica venia motivada per la gran significació històrica, educativa i moral que representa eixe edifici, entre altres raons, per tractar-se d’una de les primerísimes escoles graduades que es construiren a tota Espanya, per ser alçada i mantinguda pels nostres avantpassats i, tal com diu en els seus documents, per ser aliena completament a interessos de comunió religiosa, filosòfica i política.

Després de reiterades peticions infructuoses a l’Ajuntament de Cullera i al Sr. Regidor de Patrimoni a fi d’impulsar la iniciativa i conéixer el seu paréixer, el passat 11 de juny Cullera Laica, en compliment d’un acord assembleari, es va dirigir als tres grups municipals, per si algun d’ells o algun dels seus regidors considerara que l’edifici antic de l’Escolaica mereixia ser declarat Bé de Rellevància Local, estiguera coneixedor de la situació de la iniciativa i conseqüentment tinguera a bé presentar la corresponent moció en un Ple municipal. Tal com es va fer ressó la premsa, el Grup municipal del PSPV-PSOE va registrar la corresponent moció, la qual finalment va ser presentada conjuntament pels tres grups municipals al Ple de juny i aprovada per unanimitat. Així, Cullera Laica es congratula de l’acord plenari i agraïx als tres grups municipals el seu suport a la iniciativa, en particular al PSPV-PSOE per la seua atenció i prompta resposta a favor de la declaració. Així mateix, Cullera Laica espera que l’acord plenari es faça efectiu en el plaç més breu possible i que no es desvirtue la motivació original de la iniciativa, de manera que l’edifici antic de l’Escolaica siga declarat, pel que va representar i representa, “Bé de Rellevància Local”.

Cullera Laica, juliol de 2013