Cullera Laica troba i adquirix el retrat d’Agustín Olivert Arlandis

El passat 13 de gener, i després d’una sèrie d’indagacions, l’associació Cullera Laica va adquirir el retrat d’Agustín Olivert Arlandis que havia en lloc preeminent a la casa que el filàntrop va llegar en testament al poble de Cullera abans de la seua rehabilitació (la “Casa de Palomes”). L’assumpte es remunta a juny de 2013, quan l’Associació, alertada per l’aparent desaparició del retrat, va preguntar a l’Ajuntament de Cullera on es trobava l’esmentat quadre. Cullera Laica no va rebre cap resposta, cosa per la qual, en setembre de 2013, seguint el procediment administratiu legal, va presentar la corresponent sol∙licitud d’acte presumpte. Malhauradament, Cullera Laica tampoc va rebre cap resposta, a pesar que el Síndic de Greugues li ha significat en diverses ocasions a l’Ajuntament de Cullera la imposició legal que té de donar resposta al que sol∙liciten o demanen els ciutadans en els termes establists per la Llei.

Davant la situació patrimonial i institucional patida, i amb la ferma voluntat de fer tot allò que estiguera al nostre abast, l’associació Cullera Laica va fer les indagacions pertinents amb l’esperança de poder restituir el patrimoni del nostre poble i el respecte i reconeixement que la figura d’Agustín Olivert Arlandis mereix. Una pista ens va conduir finalment a una persona d’altra localitat, que va adquirir en el seu dia el retrat amb tota legitimitat. Una immensa satisfacció van sentir els representats de Cullera Laica quan arribaren a aquella casa i trobaren el retrat d’Agustín Olivert Arlandis, a més en perfecte estat. Amb la comprensió i bona disposició del propietari, a qui agraírem que el conservara i cuidara, Cullera Laica va adquirir el retrat d’immediat a fi que puga estar de nou al seu lloc, on mai no hauria d’haver deixat d’estar.

Cullera Laica, 15 de gener de 2014