Cullera Laica torna a acudir al Síndic de Greuges

El passat 1 de desembre l’associació Cullera Laica va interposar una queixa davant del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana per l’actitud mantinguda per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cullera respecte d’esta Associació. La queixa té el seu origen en l’actitud “incívica i discriminatòria” que, a juí de l’Associació, la Regidoria de Festes ha estat mantenint vers l’Associació durant els tres darrers anys, al no referir els seus actes en el llibre de Festes, ni publicar els seus articles com fa amb altres col.lectius, ni haver donat mai cap explicació formal a l’Associació dels motius pels quals se l’exclou sistemàticament de la programació. Este any, l’Associació va organitzar un acte al voltant de la figura del metge Juan Garcés (1956-1930), un home de ciència que no sols no cobrava als més pobres, sinò que en els casos més necessitats els donava diners perquè poguerem comprar els medicaments. Degut a l’absoluta desconsideració que van tindre les Regidories de Festes i de Mercat vers l’Associació i la figura del metge Garcés, a finals d’abril l’Associació va dirigir una carta oberta a l’Alcalde per fer-li constar el que havia passat i el conseqüent malestar que l’Associació tenia amb estes regidories.
A més, el passat mes de juliol, l’Associació va preguntar expressament a la Regidoria de Festes els motius pels quals s’excloia a l’Associació de la programació de festes, així como si anava a seguir fent-ho. En no obtindre cap resposta, l’Associació va fer una sol.licitud de certificació d’acte presumpte, la qual obliga a les administracions públiques a donar als administrats una contestació expresa. En no obtindre tampoc cap resposta i entendre que l’Ajuntament estava incomplint la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, l’Associació s’ha dirigit al Síndic de Greuges. A més, i tal como se li assenyala al Síndic, el passat mes d’agost l’Ajuntament de Cullera va acceptar la recomanació que, arran d’una queixa similar de Cullera Laica, el Síndic de Greuges li va fer de donar resposta als escrits que en situacions com esta li siguen dirigits. Una recomanació suposadament acceptada que no ha complit.

[Cullera Laica, desembre de 2010]