Cullera Laica sol·licita la protecció de les restes arquitectòniques de l’antic cementeri civil de Cullera

Façana de l’antic cementeri civil de Cullera

El passat 31 de gener, l’associació Cullera Laica va sol·licitar a l’Ajuntament de Cullera la protecció de les restes arquitectòniques conservades del que va ser el cementeri civil de Cullera. La petició es fonamenta en un treball de recerca històrica publicat al llibre de les XII Jornades d’Estudis de Cullera (Ajuntament de Cullera, 2017) i en la Llei del Patrimoni Cultural Valencià. Amb eixos fonaments, l’entitat laïcista entén que les restes arquitectòniques conservades de l’antic cementeri civil són béns patrimonials culturals dignes de protecció oficial.

Encara que Cullera Laica demana una protecció global, la sol·licitud especifica les restes arquitectòniques conservades d’aquest enclavament històric, entre les que es troba l’antiga entrada al cementeri, les restes de l’antic mur de tancament, una tramada de nínxols i unes tombes. En la mateixa instància, Cullera Laica també sol·licita que, en la mesura de les possibilitats, es recupere per a la memòria l’antic cementeri civil.

No és la primera iniciativa de Cullera Laica relacionada amb el cementeri civil de Cullera. En juliol de 2017 va sol·licitar que el citat espai, actualment denominat “Departamento Virgen del Castillo”, passara a denominar-se “Antic cementeri civil”. I ja en 2009, va sol·licitar que el mausoleu d’Agustí Costa Font fóra declarat Bé de Rellevància Local.

En propers comunicats s’informarà sobre l’estat d’estes iniciatives.

 Cullera Laica, 3 de març de 2018.

 

Cullera Laica solicita la protección de los restos arquitectónicos del antiguo cementerio civil de Cullera

El pasado 31 de enero, la asociación Cullera Laica solicitó al Ayuntamient ode Cullera la protección de los restos arquitectónicos conservados de lo que fue el cementerio civil de Cullera. La petición se fundamenta en un trabajo de investigación histórica publicado en el libro de las XII Jornadas de Estudios de Cullera (Ajuntament de Cullera, 2017) y en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. Con esos funamentos, la entidad laicista entiende que los restes arquitectónicos conservados del antiguo cementerio civil son bienes patrimoniales culturales dignos de protección oficial.

Aunque Cullera Laica pide una protección global, la solicitud especifica los restos arquitectónicos conservados de este enclave histórico, entre los que se encuentra la antigua entrada al cementerio, los restos del antiguo muro de cierre, una tramada de nichos y unas tumbas. En la misma instancia, Cullera Laica también solicita que, en la medida de las posibilidades, se recupere para la memoria el antiguo cementerio civil.

No es la primera iniciativa de Cullera Laica relacionada con el cementerio civil de Cullera. En julio de 2017 solicitó que el cidado espacio, actualmente denominado “Departamento Virgen del Castillo”, pasara a denominarse “Antic cementeri civil”. Y ya en 2009, solicitó que el mausoleo de Agustín Costa Font fuera declarado Bien de Relevancia Local.

En próximos comunicados se informará del estado de estas iniciativas.

Cullera Laica, 3 de marzo de 2018.