Cullera laica s’adherix al present comunicat

El Concordat a la valenciana del President Puig

Comunicat d’Europa Laica Comunitat Valenciana

 

En el DOGV s’ha publicat el Decret 37/2022, de 25 de novembre pel qual es crea una Comissió adscrita a Presidència i de composició paritària, entre la Generalitat i les diòcesis de la Comunitat Valenciana i Tortosa, per a tractar temes de patrimoni, cultura, ensenyament, assistència sanitària, social i justícia. Es tracta d’una comissió formada a parts iguals per representants de la Generalitat i de l’Església Catòlica, per a precisar els detalls de les relacions Generalitat-Església Catòlica recollides en els Acords de 1979 amb la Santa Seu però a la llum del context de les competències transferides a les autonomies. O cosa que és el mateix, la Generalitat Valenciana, amb el seu President al capdavant i sota el pretext de reivindicar competències autonòmiques, vol assumir el paper d’interlocutor directe amb l’Església Catòlica sense posar en qüestió els privilegis dels quals gaudeix aquesta corporació religiosa

 Aquesta comissió, presidida pel President Ximo Puig, té com a objectiu aclarir quins privilegis seran assumits econòmicament per la Generalitat Valenciana en lloc de per el govern estatal, atés que bona part dels privilegis dels quals gaudeix l’Església Catòlica se centren en àmbits (sanitat, educació, etc.) les competències de la qual han sigut transferides a les autonomies. La Generalitat no sols es farà càrrec del cost d’aquests privilegis, sinó també de totes les despeses que ocasionen els seus membres (funcionaris i representants de la IC) amb motiu del funcionament d’aquesta comissió (desplaçaments, dietes, pernoctacions, compensacions econòmiques, etc)

 Des de València Laica denunciem aquest nou “full de ruta” dissenyat per la Generalitat Valenciana per a un NOU CONCORDAT, “a la valenciana”, la qual cosa suposa un pas arrere en el laïcisme de les institucions, en la separació entre religions i Estat. Els privilegis de l’Església Catòlica són privilegis, els pague qui els pague.

 El Govern tripartit del Botànic hauria d’atendre com a mínim els compromisos que van adquirir els diferents partits amb els seus votants, i que estan recollits en els seus programes electorals. Ja estem acostumats al fet que els partits del Govern valencià aproven en els seus congressos la derogació dels Acords amb la Santa Seu, fent declaracions en favor del laïcisme, però quan arriben al poder es dediquen no sols a mantindre els escandalosos privilegis de l’Església Catòlica sinó a crear comissions que legitimen aqueixos privilegis pagant a més totes les seues despeses amb diners públics, és a dir, els diners de tota la ciutadania, independentment del seu credo o religió

 La societat valenciana exigeix cada vegada amb més força a l’Església Catòlica la devolució dels béns apropiats per l’Església Catòlica gràcies al mecanisme immoral de la immatriculacions. I a la Generalitat Valenciana, en representació del govern tripartit del Botànic, no se li ocorre una altra cosa que muntar una comissió de col·laboració amb l’Església Catòlica, corrent a més amb totes les despeses que ocasione. En lloc de fer passos cap al laïcisme, la llibertat de consciència i acabar amb els privilegis d’aquesta corporació privada, s’inicia un full de ruta que ens recorda al nacional catolicisme d’uns altres temps.

 La Generalitat Valenciana, per coherència amb les propostes dels partits que la mantenen actualment hauria d’exigir al govern central la derogació dels Acords amb la Santa Seu en lloc d’intentar legitimar els seus privilegis amb la creació de comissions per a coordinar la col·laboració amb aquesta corporació religiosa.

 

València Laica Comunitat Valenciana.

València 1 de Desembre 2022