Cullera laica: ressenya de l’Assemblea d’hivern

El passat 22 de desembre, l’associació Cullera Laica va celebrar la seua assemblea d’hivern de l’any 2012. En l’assemblea, el Sr. President va donar compte als socis de les novetats relacionades amb l’Associació des de la darrera assemblea general, com les sol·licituds presentades a l’Ajuntament de Cullera, comunicacions rebudes i enviades a administracions públiques, la queixa presentada al Síndic de Greuges per la interperetació de l’himne nacional d’Espanya en actes de caràcter confessional, publicacions i ressenyes de l’Associació en mitjans de comunicació, l’adhesió a la campanya “per una escola pública laica: la religió fora de l’escola”, la creació de València Laica, etc.

Després, i seguint l’Ordre de la convocatòria, es va procedir a renovar alguns càrrecs de la Junta directiva, amb la qual cosa l’organigrama de govern de l’Associació es renova parcialment.

Finalment, es van tractar les pròximes activitats que l’Associació durà a terme, aprovant-se, per una part, seguir endavant en els procediments administratius oberts, i, per altra, l’organització d’alguns actes públics, com l’acte per a les Festes Majors de 2013, que després de valorar diverses propostes molt interesssants, l’Assemblea va optar més majoritàriament per l’anomenada «ruta laica», una visita guiada als llocs de Cullera encara conservats relacionats amb la llibertat de pensament o laïcisme.

[Cullera Laica, gener 2013]