Cullera Laica: Ressemblança de l’assemblea d’hivern

De normal, l’Associació Cullera Laica celebra quatre assemblees generals a l’any, és a dir, reunions, formalment convocades, amb tots els socis i amistats de l’Associació, per a informar-se, debatre i prendre acords vers la mateixa. Les assembles, que coincideixen més o menys amb els canvis estacionals, es celebren actualment en l’espaiosa planta baixa de la casa d’un soci que la disposa gentilment. Les assemblees es desenvolupen segons l’Ordre del Dia, que normalment té quatre punts: 1) Lectura i aprovació si s’escau de l’esborrany de l’assemblea anterior; 2) Informe d’activitats des de la darrera assemblea general; 3) Properes activitats a realitzar; i 4) Torn obert de paraules.
El passat 17 de desembre tingué lloc la quarta i darrera assemblea de 2010, de la qual passem a fer una ressemblança. Una vegada llegit pel Sr. Secretari i aprovat per l’Assemblea l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, el Sr. President donà compte de les novetats relacionades amb l’Associació ocorregudes des de l’Assemblea de la tardor: l’adhesió de Cullera Laica a l’acte cívic “Por un Estado laico, ya”, celebrat a Madrid el 23 d’octubre; la correspondència mantinguda amb organismes oficials, com ara l’Ajuntament de Cullera, el Síndic de Greuges o el Ministeri de Justícia; les nombroses notícies i publicacions en mitjans de comunicació relacionades amb Cullera Laica, com ara l’entrevista de Pepi Bohigues al President de l’Associació publicada a El Levante de 12 de novembre; les iniciatives institucionals relacionades amb l’Associació, com l’aprovació per part de l’Ajuntament de Cullera de declarar Bé de Rellevància Local el mausoleu d’Agustín Costa Font i la de dedicar un carrer al catedràtic, escriptor i Diputat en la II República Juan Sapiña Camaró; etc., etc.
En el capítol de properes activitats a realitzar, es van tractar diversos assumptes, com l’acte que Cullera Laica està organitzant per a les Festes Majors de 2011, que amb motiu del 100 aniversari, versarà sobre els tràgics Successos de Cullera de 1911 i les seues conseqüències per a l’educació laica, amb uns ponents de luxe i de prestigi que ja han confirmat la seua participació. Així mateix, es van tractar i aprovar moltes altres actuacions que la Junta Directiva durà pròximament a terme, de les quals s’informarà en el seu moment a la ciutadania i als mitjans de comunicació.

[Cullera Laica, gener 2011]