Cullera Laica remet una carta al Ple municipal per les declaracions de l’alcalde

 

Cullera Laica ha remés una carta a l’alcalde i als grups municipals de l’Ajuntament de Cullera per les declaracions de l’alcalde i l’interventor en relació a Cullera Laica en el ple municipal ordinari de gener, amb el prec que siga llegida en el pròxim ple, la qual es reprodueix a continuació:

En el ple municipal de 27 de gener de 2022 de l’Ajuntament de Cullera, el regidor de Compromís, Sr. Manel Joan i Arinyó, realitzà tres precs a l’alcalde i a l’interventor al voltant de temes relacionats amb Cullera Laica. Atès que les seues contestacions no s’ajusten als fets, la Junta directiva de Cullera Laica aprovà en la darrera reunió precisar i puntualitzar les seues declaracions, acord que es fa efectiu amb el present escrit, amb el prec de la seua lectura en el proper ple municipal al torn obert de paraules, precs o punt que considere adient.

a) Sobre la justificació del conveni de 2020 i detracció de part de la subvenció

No és cert, com va vindre a afirmar-se, que l’existència de Cullera Laica o la realització de les seues activitats depenga únicament de la subvenció que rebem pel conveni de col·laboració amb l’Ajuntament; també comptem amb l’estimable aportació de les sòcies i dels socis de l’entitat. El problema suscitat no rau tant en el que es va afirmar com en el fet que l’Ajuntament canviara els criteris de validesa de la documentació justificativa d’un conveni prorrogat, de manera que no se’ns va admetre com a vàlid el que sí es va fer en els de 2018 i 2019, sent el cas que els justificants no acceptats arribaven a vora el 70% de la subvenció; entre ells, les participacions adquirides d’una obra d’art relacionada amb Cullera i la llibertat de pensament que s’exhibeix a la mostra museística (E)mancipa-Ment. En relació amb l’afirmació de què si algun any tenim més despeses es farà l’esforç i s’augmentarà la subvenció, volem fer constar que en el mes de gener de 2020 i 2021, i també de 2022, hem presentat a l’Ajuntament sol·licituds amb una relació detallada d’activitats amb el corresponent pressupost estimatiu perquè foren convenientment considerades, sense obtenir mai cap resposta. Per descomptat, estem totalment d’acord amb les afirmacions realitzades sobre el control de la justificació econòmica, cosa per la qual no tenen res a veure amb nosaltres. També, compartim l’argument que es tracta de diners de tota la ciutadania de Cullera, motiu pel qual les nostres activitats derivades del conveni sempre són obertes i gratuïtes.

b) Sobre la placa del Casino Republicà de Cullera

No és cert que Cullera Laica sol·licitara a l’Ajuntament que instal·lara una placa commemorativa a la paret de cap immoble que no fóra municipal i que eixa fóra la raó per la qual es rebutjara la sol·licitud. És més, en un dels escrits presentats a l’Ajuntament vam apuntar expressament el lloc on aniria la placa: “no en la façana de l’immoble, sinó davant, en la vorera o espai municipal pròxim que l’Ajuntament considere”. Per altra banda, la contestació que s’hi va donar per l’alcalde preguntant “però això qui ho paga, Cullera Laica o ho paga l’Ajuntament”, no es correspon amb la importància històrica que tingué el Casino Republicà de Cullera en la vida política, cultural i social del poble. Parlem d’una entitat de la qual van eixir alguns dels millors fruits de la nostra història, com la biblioteca més importat de Cullera i una de les escoles més avançades de tot el país, l’Escolaica; això, a banda dels valors que dimanarien d’una entitat que va ser referida com “la vieja solera democràtica cullerense”.

 c) Sobre l’ús del valencià

No és cert que la documentació relacionada amb el conveni siga voluntàriament accessible en valencià o castellà. Cullera Laica ha vingut rebent per part de l’Ajuntament els impresos a omplir en castellà, a pesar que hem demanat en diverses ocasions, per escrit i de forma oral, que la documentació que rebem de l’Ajuntament corresponent als convenis siga en valencià, atenint-nos a la Llei d’Ús i Ensenyament del valencià, articles 10 i 11. En concret ens referim als documents «Rendición de cuentas justificativas subvenciones», «Declaracion responsable cumplimiento AEAT y seguridad social», «Declaración responsable IVA», «Declaración responsable normativa subvenciones».

Cullera, a 19 de febrer de 2022.

Cordialment,

Joan Baptista Malonda Grau

President de Cullera Laica