Cullera Laica reivindica a l’Ajuntament de València “un monument imponent” al mestre Ripoll, l’última víctima de la Inquisició.

Monument a Giordano Bruno, Roma.

En març de 2016 es va presentar a l’Ajuntament de València una sol·licitud signada per diversos col·lectius, entre ells l’associació Cullera Laica, per a erigir a la plaça del Mercat Central de València un monument en memòria de Gaietà Ripoll, el mestre d’escola que va ser executat a l’esmentada plaça en 1826 arran del procés inquisitorial que va obrir contra ell la Junta de Fe de l’Arquebisbat de València per no creure en els dogmes catòlics ni seguir els preceptes de la citada religió. A més de la proposta del monument, en el mateix escrit es sol∙licitava la restitució de la placa retoladora que va haver en la plaça del mercat de Russafa des de 1906 fins la vinguda del franquisme.

En l’escrit de contestació, l’alcalde de València Joan Ribó agraïa atentament les iniciatives presentades per honrar la memòria del mestre Ripoll, anunciava la restitució de la placa de la plaça del mercat de Russafa (a fer-se efectiva en breu), i feia saber que eren moltes les sol·licituds per a instal·lar monuments d’homenatge als valencians i valencianes que van ser víctimes de la intolerància i de l’odi a la plaça del Mercat de València, fet pel qual l’Ajuntament estava plantejant-se la viabilitat de donar una solució que permeta retre’ls homenatge de manera conjunta.

Tot i que la Junta directiva de Cullera Laica entén l’argument de l’Ajuntament de València, el passat 21 de novembre, en compliment d’un acord de la Junta del mes anterior, l’Associació va dirigir una carta a l’alcalde Ribó agraint-li l’atenció rebuda i fent-li saber que ―sense detriment de la memòria de cap víctima de la intolerància religiosa o d’altre tipus― Cullera Laica entenia que “el mestre Ripoll té una significació especial, per ser la darrera víctima de la Inquisició (amb el nom de Junta de Fe) en tot el món, i en una data tan tardana com 1826”. Per tant, l’entitat pensa “que és de justícia que a la plaça del Mercat de València hi haja un monument imponent en memòria del mestre Ripoll, com té Giordano Bruno a Roma”, cremat en l’any 1600.

L’escrit de Cullera Laica acaba reconeixent les limitacions arquitectòniques que té la plaça del Mercat Central de València, però afegeix que hi ha idees artístiques “que podrien honrar molt dignament la memòria del mestre Ripoll sense detriment de la funcionalitat de la plaça”, i que vingut el cas, l’Associació transmetria a l’Ajuntament de València.

Cullera, 29 de novembre de 2017.

 

Cullera Laica reivindica al Ayuntamiento de Valencia “un monumento imponente” al maestro Ripoll, la última víctima de la Inquisición.

En marzo de 2016 se presentó en el Ayuntamiento de Valencia una solicitud firmada por varios colectivos, entre ellos la asociación Cullera Laica, para erigir en la plaza del Mercado Central de Valencia un monumento en memoria de Cayetano Ripoll, el maestro de escuela que fue ejecutado en dicha plaza en 1826 a raíz del proceso inquisitorial que abrió contra él la Junta de Fe del Arzobispado de Valencia por no creer en los dogmas católicos ni seguir los preceptos de la citada religión. Además de la propuesta del monumento, en el mismo escrito se solicitaba la restitución de la placa rotuladora que hubo en la plaza del mercado de Ruzafa desde 1906 hasta la venida del franquismo.

En el escrito de contestación, el alcalde de Valencia Joan Ribó agradecía atentamente las iniciativas presentadas para honrar la memoria del maestro Ripoll, anunciaba la restitución de la placa de la plaza del mercado de Ruzafa (a hacerse efectiva en breve), y hacía saber que eran muchas las solicitudes para instalar monumentos de homenaje a los valencianos y valencianes que fueron víctimas de la intolerancia y del odio en la plaza del Mercado de Valencia, por lo que el Ayuntamiento estaba planteándose la viabilidad de dar una solución que permita rendirles homenaje de manera conjunta.

Aunque la Junta directiva de Cullera Laica entiende el argumento del Ayuntamiento de Valencia, el pasado 21 de noviembre, en cumplimiento de un acuerdo de la Junta del mes anterior, la Asociación dirigió una carta al alcalde Ribó agradeciéndole la atención recibida y haciéndole saber que ―sin detrimento de la memoria de ninguna víctima de la intolerancia religiosa o de otro tipo― Cullera Laica entendía que “el maestro Ripoll tiene una significación especial, por ser la última víctima de la Inquisición (con el nombre de Junta de Fe) en todo el mundo, y en una fecha tan tardía como 1826”. Por tanto, la entidad piensa “que es de justicia que en la plaza del Mercado de Valencia haya un monumento imponente en memoria del maestro Ripoll, como tiene Giordano Bruno en Roma”, quemado en el año 1600.

El escrito de Cullera Laica acaba reconociendo las limitaciones arquitectónicas que tiene la plaza del Mercado Central de Valencia, pero añade que hay ideas artísticas “que podrían honrar muy dignamente la memoria del maestro Ripoll sin detrimento de la funcionalidad de la plaza”, y que venido el caso, la Asociación transmitiría al Ayuntamiento de Valencia.

Cullera, 29 de noviembre de 2017