Cullera Laica proposa als Instituts i al Centre de FPA de Cullera visitar la mostra museística (E)mancipa-Ment com activitat extraescolar

Cullera Laica ha informat per escrit a les direccions dels Instituts d’Educació Secundària (IES) Blasco Ibáñez i Juan Llopis Marí, i al Centre Públic Municipal de Formació de Persones Adultes (FPA) de Cullera, de la mostra museística sobre la història de les creences i la llibertat de pensament que l’entitat té instal·lada a la seua seu. En la carta, Cullera Laica considera que pot ser interessant que l’alumnat dels corresponents centres educatius realitzaren la visita, dins les activitats complementàries i extraescolars programades en el pla general anual. I continua dient que l’entitat agraïria a les direccions dels centres que presentaren al claustre i consell escolar la invitació “perquè el professorat tinguera informació i prenguera una decissió al respecte sobre l’interés de la mostra, quines edats de l’alumnat són les més escaients per realitzar la visita i quines les àrees curriculars vinculades als continugts de la mostra museística”.

En sentit semblant, en la carta també s’informa de la ruta laica que Cullera Laica organitza cada any dins de les Festes Majors de la població.

Cullera, 21 d’octubre de 2019.

Cullera Laica propone a los Institutos y al Centro de FPA de Cullera visitar la muestra museística (E)mancipa-Ment como actividad extraescolar

Cullera Laica ha informado por escrito a las direcciones de los Institutos de Educación Secundaria (IES) Blasco Ibáñez y Juan Llopis Marí, y al Centro Público Municipal de Formación de Personas Adultas (FPA) de Cullera, de la muestra museística sobre la historia de las creencias i la libertad de pensamiento que la entidad tiene instalada en su sede. En la carta, Cullera Laica considera que puede ser interesante que el alumnado de los correspondientes centros educativos realizaran la visita, dentro de las actividades complementarias y extraescolares programadas en el plan general anual. Y continúa diciendo que la entidad agradecería a les direcciones de los centros que presentaran al claustro i consejo escolar la invitación “para que el profesorado tuviera información y tomara una decisión al respecte sobre el interés de la muestra, qué edades del alumnado son las más idóneas pera realizar la visita y cuáles las áreas curriculares vinculadas a los contenidos de la muestra museística”.

En sentido similar, en la carta también se informa de la ruta laica que Cullera Laica organiza cada año dentro de les Fiestas Mayores de la población. 

Cullera, 21 de octubre de 2019.